0727 833 316 | contact@silkloveandlace.com

Confidențialitate

Politici de confidențialitate – prelucrarea datelor cu caracter personal

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental Silk Love & Lace, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/ 679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadru legal îl reprezintă transparența, dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic aceasta Politică de confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei pagini.

Principii de protecție a datelor
• Colectarea datelor personale se va face numai în scopurile specificate, explicite și legitime. Datele nu vor fi procesate către terți într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;
• Datele personale vor fi exacte, iar acolo unde este necesar, actualizate;
• Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă;
• Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară;
• Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care acest lucru este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor;
• Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor, cât și de la dreptul de portabilitate al datelor.

Datele personale
• Date personale înseamnă orice informație care poate fi legată de o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana subiect).
• Datele personale includ toate tipurile de informații directe sau indirecte (și anume utilizate în legătură cu alte date) ce se referă la persoana subiect, cum ar fi nume, data de naștere, adrese, adrese de e-mail, numere de telefon etc.

Colectarea datelor personale
Datele pe care le colectăm pot include următoarele:
• Numele și datele de contact (colectăm numele și prenumele dumneavoastră, adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon și alte date de contact similare).
• Colectăm parolele, indiciile pentru parole și informații de securitate similare folosite pentru autentificare și pentru accesarea contului.
• Colectăm date despre dispozitivul dumneavoastră și despre modul în care dumneavoastră și dispozitivul interacționați cu produsele noastre.
• Colectăm date despre caracteristicile pe care le utilizați, articolele pe care le achiziționați din magazinul nostru online www.silkloveandlace.com.
• Colectăm date despre dispozitivul și rețeaua pe care le utilizați pentru a vă conecta la produsele noastre. Acestea includ date despre sistemele de operare și aplicațiile software instalate pe dispozitivul dumneavoastră, inclusiv cheile de produs. De asemenea, includ adresa IP, setările regionale și setările de limbă.

Scopul colectării datelor personale
• informarea clienților/cumpărătorilor privind situația contului lor, inclusiv validarea, expedierea și facturarea comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile și/ sau serviciile achiziționate de pe site-ul nostru web www.silkloveandlace.com.
• trimiterea de newslettere și/ sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, Mail Chimp și SMS), numai în cazul în care persoana vizată și-a exprimat în mod explicit acordul.
• cercetare de piață, urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului clientului/ cumpărătorului.

De asemenea, Silk Love & Lace poate furniza datele cu caracter personal ale cumpărătorului altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate anterior, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plată/ bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piața bunurilor și serviciilor noastre, asiguratori.

Pentru a te dezabona de la comunicările trimise de SILK LOVE & LACE accesează căsuța UNSUBSCRIBE din mailul primit prin Mail Chimp sau trimite un e-mail la adresa contact@silkloveandlace.comcu subiectul „Dezabonare”.
Informațiile cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Utilizarea datelor personale
• vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele doar atât cât este necesar pentru scopul mai sus menționat.
• vom păstra informațiile clientului pentru perioada în care contul său este activ, pentru oricare din scopurile menționate mai sus.
• accesul la datele personale este strict limitat personalului Silk Love & Lace, asociaților care dețin autorizația necesară și nevoia clar definită pentru utilizarea datelor.
Dacă utilizatorii nu doresc divulgarea datelor personale acestor companii, aceștia sunt rugați să ne contacteze la contact@silkloveandlace.com.

Securitatea procesării
Vom procesa datele în mod sigur, vom aplica și menține măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, în mod special atunci când procesarea presupune transmiterea datelor printr-o rețea, atât cât și împotriva oricărei alte forme de procesare ilegală.
Întrebări legate de securitatea datelor personale pot fi trimise la adresa contact@silkloveandlace.com.

Accesul și rectificarea sau ștergerea datelor personale
• clienții au dreptul de a solicita în orice moment accesul la: rectificarea, portabilitatea, ștergerea sau restricționarea procesării datelor colectate.
• pentru păstrarea datelor personale actualizate, recomandăm utilizatorilor să ne informeze despre orice schimbare sau discrepanță.

Pentru vizualizarea sau modificarea datelor personale sau pentru a obține informații legate de datele personale (dacă, la solicitarea unui terț, am stocat sau am prelucrat oricare din datele dumneavoastră cu caracter personal), vă rugăm să ne contactați la contact@silkloveandlace.com.

Cerere semnată și datată
Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 7 ani de la încetarea contractului sau ultima interacțiune cu noi. După încheierea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.

E-mailuri de marketing
www.silkloveandlace.com are dreptul să trimită clienților e-mailuri de marketing cu consimțământul acestora. Această formă specifică de consimțământ trebuie dată în mod liber, informată specific și precis.
Aceste cereri sunt îndeplinite în momentul în care clienții au optat să primească e-mailuri de marketing (au aprobat activ), bifând secțiunea “Doresc să mă abonez la newsletter” afișată la înregistrarea unui cont nou, la abonarea pentru newslettere, precum și în contul personal.

Clienții vor avea mereu dreptul de a obiecta, la cerere și fără costuri, asupra procesării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct, fără a trebui să furnizeze justificări concrete. Clienții pot face acest lucru dând click pe linkul „Dezabonare” care apare în mesajele de e-mail pe care aceștia le primesc sau pot trimite un mesaj la contact@silkloveandlace.com. Odată ce clientul și-a exprimat dezacordul, datele personale ale acelui client nu vor mai fi procesate pentru marketing direct.
*E-mailurile de marketing conțin informații pe care le considerăm interesante pentru client, promoții și oferte de ultimă oră legate de produsele și serviciile noastre.

Plângeri
• clienții au dreptul să adreseze o plângere legată de procesarea datelor lor personale. Toate întrebările și plângerile vor fi trimise la contact@silkloveandlace.com.
• în cazul improbabil în care clienții au suferit daune din cauza încălcării drepturilor conform politicii de protecție a datelor personale și Silk Love & Lace nu a tratat plângerea în mod corespunzător, clienții au posibilitatea de a trimite o plângere autorității superioare (ANSPDCP).

Modificări ale acestei politici
Această politică poate fi actualizată din când în când, de exemplu în urma modificării legislației relevante sau schimbării structurii corporative în cadrul firmei noastre. În cazul în care se fac modificări ale acestui material, clienții vor fi notificați pe e-mail sau prin intermediul website-ului înainte ca schimbările să intre în vigoare. Încurajăm clienții să verifice această pagină periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește practicile noastre de confidențialitate.

Prin citirea documentului ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/ 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.